Και αυτό γιατί ένα δώρο μπορεί να επηρεάσει τις σχέσεις μεταξύ των ανθρώπων με έξι τρόπους:

🎁 Κατ’ αρχάς ένα δώρο έχει την ικανότητα να ενδυναμώσει μια σχέση εν τω γεννάσθαι της.

🎁 Τα δώρα μπορούν να επιβεβαιώσουν μια υπάρχουσα καλή σχέση.

🎁 Βεβαίως ένα δώρο μπορεί να έχει και μηδαμινή επιρροή στον παραλήπτη του.

🎁 Ακόμη, τα δώρα μπορούν να επιβεβαιώσουν μια αρνητική σχέση.

🎁 Τα δώρα έχουν τη δύναμη να χαλαρώσουν τους δεσμούς μεταξύ ατόμων.

Τέλος, τα δώρα μπορούν πράγματι να αλλάξουν τη ροή μιας σχέσης προς το καλύτερο ή προς το χειρότερο. (Η ψυχολογία των δώρων, ΤΟ ΒΗΜΑ)

Πηγή: https://www.tovima.gr/2008/11/24/archive/i-psyxologia-twn-dwrwn/